Budynki narażone są na niszczenie wraz z upływem czasu. Jednak nawet te niedawno oddane do użytku mogą być narażone na usterki, na przykład w związku z zastosowaniem nieodpowiednich materiałów budowlanych czy błędami w wykonaniu. Aby określić, jaki jest stan budynku, przeprowadza się ekspertyzy techniczne – budowlane. Na czym polega taka procedura i kto może ją wykonać?

Użytkowanie budynków, które nie posiadają stabilnej konstrukcji i wykonane są ze słabych materiałów, może być nawet niebezpieczne dla życia i zdrowia. Właśnie dlatego tak ważne jest sprawdzenie budynków przed dopuszczeniem ich do użytkowania, a potem regularne kontrolowanie ich stanu technicznego.

Właśnie tutaj zastosowanie mają ekspertyzy techniczne budynków, które przeprowadzane są przez rzeczoznawców budowlanych, którzy określani są też mianem biegłych budowlanych. Aby zostać rzeczoznawcą, trzeba odbyć odpowiednie studia i zdać egzaminy. Rzeczoznawcy ci pracują w izbach zawodowych, zrzeszeniach, a także prowadzą własne przedsiębiorstwa.

Ekspertyzy techniczne budynków obejmują sprawdzenie:
• prawidłowości wykonania fundamentów i ich izolacji
• prawidłowości wykonania dachów
• prawidłowości wykonania innych robót budowlanych
• przyczyn zawilgoceń, przecieków, zalań
• zgodności przeprowadzenia robót z zasadami sztuki budowlanej
• przyczyn awarii konstrukcji i katastrof budowlanych
• przyczyn pękania fundamentów, ścian i innych elementów konstrukcyjnych
• sprawowanego nadzoru budowlanego
• zużycia konstrukcji

Ponadto rzeczoznawca budowlany może przeprowadzić analizę błędów administracyjnych w ramach Prawa budowlanego, przygotowywać koreferaty (referat będący uzupełnieniem innego referatu albo polemiką z nim) ekspertyz i opinii rzeczoznawców budowlanych, biegłych sądowych z zakresu budownictwa, a także analizować zasadność roszczeń z tytułu nieprawidłowości i wad w wykonaniu budynków.

Komu zlecić wykonanie ekspertyzy technicznej budynku?

Ekspertyzy techniczne budynków mogą być powadzone przez rzeczoznawców budowlanych posiadających do tego właściwe przygotowanie oraz uprawnienia. Ekspertów tego rodzaju możemy znaleźć obecnie bez problemu także przez internet, aby potem skontaktować się z wybranymi z nich i zlecić przeprowadzenie badań.

Fachowcy przeprowadzają ekspertyzy techniczne praktycznie wszystkich budynków, w tym obiektów komercyjnych, biurowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, a nawet obiektów zabytkowych.