Przygotowanie powierzchni

Naprawa asfaltu za pomocą masy asfaltowej wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni. Przede wszystkim należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kamienie, piasek i inne drobne cząstki. Następnie trzeba usunąć stare warstwy asfaltu, jeśli są one uszkodzone lub zużyte. Można to zrobić za pomocą specjalnych narzędzi, takich jak szlifierka lub dłuta. Po usunięciu starych warstw należy dokładnie oczyścić powierzchnię i pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia.

Aplikacja masy asfaltowej

Kiedy powierzchnia jest już gotowa, można przystąpić do aplikacji masy asfaltowej. Masa asfaltowa jest dostarczana w postaci proszku lub granulatu, który należy rozpuścić w odpowiednim roztworze. Następnie masa musi być równomiernie nałożona na powierzchnię i starannie wygładzona. Po nałożeniu masy należy pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia.

Konserwacja naprawionej powierzchni

Po całkowitym wyschnięciu naprawionej powierzchni należy jeszcze pamiętać o jej regularnej konserwacji. W tym celu należy okresowo spryskiwać powierzchnię specjalnymi preparatami, aby zapobiec tworzeniu się szczelin i pęknięć. Ponadto warto raz na jakiś czas sprawdzać stan naprawionej powierzchni i ewentualnie poprawiać ubytki lub usunąć nowe zanieczyszczenia.